Banner5

BANKBESONDERHEDE

Rekeningnaam:  NG Gemeente Valleisig

Absa Tjekrekening

Rek no: 1630170741

Takkode: 632005

Maandelikse bydrae kan op 4 maniere geskied:

      • Debietorder: Daar is debietordervorms op die toonbank in die voorportaal beskikbaar of kliek hier om vorm af te laai:  Debietordervorm 2019

Dankofferkoeverte: Van 1 Maart 2016 gaan ons nie meer koeverte pos nie. 

      • * Dankofferkoeverte sal altyd op die toonbank in die voorportaal of by die kantoor beskikbaar wees.

Elektroniese betaling:   Gebruik asb. die volgende bankbesonderhede:

      • NG Valleisig, ABSA Tjek rekeningnommer: 16 301 707 41, Takkode: 632005, Verwysing: Lidnommer, Jou Voorletters en Van.  Stuur bewys van betaling na finansies@valleisig.org.za of faks dit na:  086 628 6889 

SnapScan: Jy kan ook die Snapscan kode gebruik. As jy meer oor Snapscan wil uitvind en hoe dit werk gaan kyk gerus by www.snapscan.co.za.

Snapscan dankoffers

SnapScan vir funksies