Banner5

KERKKANTOOR

Ons Adres:
H/v Tipperary- en Mayostraat, Faerie Glen

Ons Posadres:
Posbus 38000, Faerie Glen, 0043

Kantoorure:

  • Maandae, Woensdae, Donderdae en Vrydae: 08:00 – 13:00
  • Dinsdae: 09:00 – 13:00
  • Tydens skoolvakansies: 08:00 – 13:00

Telefoonnommers:

  • 012 991 1542
  • 086 628 6889 (faks)

E-Posadres:
kantoor@valleisig.org.za
Kantoorpersoneel:

  • Johann Vermeulen – Gemeentebestuurder  – kantoor@valleisig.org.za
  • Heléne du Plessis –  Finansiële Beampte – finansies@valleisig.org.za
  • Johwilna Krynauw – Administrasie – admin@valleisig.org.za
  • Lizette Erasmus –  Ontvangs – ontvangs@valleisig.org.za

Stuur ons ’n e-pos