Banner5

Advertensies

Om dit vir almal moontlik te maak om te adverteer, word slegs die eerste 4 advertensies wat op ’n Maandagoggend ontvang word, die daar-opvolgende Sondag geplaas.  Sodra ons die advertensie ontvang, skakel ons jou om te bevestig dat dit geplaas sal word en dat jy jou betaling kan doen.  Ons kan ongelukkig nie vooruit enige advertensie of betaling ontvang nie.  Advertensies kan gestuur word na Johwilna by e-pos admin@valleisig.org.za of skakel haar by 012-991-1542.

Indien jy in die Kwartel wil adverteer, skakel die kerkkantoor of stuur ‘n e-pos na ontvangs@valleisig.org.za

Ons bankbesonderhede is:
NG Gemeente Valleisig, ABSA Tjekrekeningnommer:  16 301 707 41, Takkode:  632005, Verwysing:  Jou Voorletters en Van asook “Ad.”