Pitkos geskryf deur Michiel van der Merwe

DIE BOODSKAP IS OP JOU “FACEBOOK”-MUUR GEPLAAS!

(OF IS DIT NOU OP DIE “WHATSAPP”-GROEPIE).

Dis deesdae maklik om jou mening op sosiale media te lig – dit kan egter net so riskant wees! Jare gelede het ons gesê “die skrif is aan die muur” – so seker was ons van die (dikwels negatiewe) uiteinde van ‘n bepaalde saak.

Sosiale media maak dit vandag baie meer oop – ons het geen idee wie ons stelling/foto gaan lees en/of sien nie. Nog minder om te weet hoe wyd dit versprei kan word nie. Ons praat nie eens van die interpretasies wat daaraan geheg kan word nie!

Slotsom:

Ons het nie werklik beheer oor hoe ons oortuigde skrif-is-aan-die-muur stellinge geïnterpreteer gaan word nie. Ons het wel beheer oor WAT ons gaan plaas.

As gelowiges laat ons toe dat die Bybel, onder leiding van die Heilige Gees, ons lei om positiewe boodskappe van genade en liefde te versprei: “Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek” (II Tim 3:16)

Ons meet die waarde van ons plasing wanneer ons daarin slaag “sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk” (II Tim 3:17).

Die uitdaging is om God se genade en liefde as jou skrif-aan-die-muur stelling te maak. Dit vind plaas wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees volkome beheer.

Wie weet: Dalk is jou plasing die enigste Bybel wat baie gaan lees … Mag hul oortuig word van God se genade en liefde, juis in hierdie tyd waarin ons leef!

 

Michiel van der Merwe

082 462 3529

mvdm360@gmail.com

 

 

 

 

Pitkos vir 31 Januarie 2019 geskryf deur Benja Ferreira

Kos is op die tafel

Wat is jou gunsteling herinnering van ʼn etenstafel?  Ek wil dit waag om te raai dat die meeste goeie herinneringe van etenstafels nie gaan oor die kos nie maar oor die geselskap, die vreugde en die stories wat daar gedeel was.

In Handelinge 2:43-47 lees ons van die eerste gemeente.  Onder andere staan daar van hulle die volgende in vers 46:  Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet.

Om saam te eet was vir die eerste gemeente geweldig belangrik.  Ons sien ook hier dat dit nie die kos was wat belangrik was nie maar die geselskap.  Al was die ete eenvoudig is dit met blydskap geëet.  Hierdie gemeente het die vreugde van God ervaar in hulle saamwees met mekaar rondom die etenstafel.  In Christus was hulle aan mekaar verbind, het hulle familie geword.  As familie het hulle gereeld saam geëet.  By die tafel is hulle verbintenis aan mekaar en aan Jesus bevestig en versterk.

As gelowiges word ons in Jesus aan mekaar verbind, word ons familie.  Jy kan nie jou familie kies nie.  Party van ons se familie is dalk nie ons eerste keuse om ʼn tafel mee te deel nie.  Tog doen ons dit want ons is familie.  So behoort dit ook in ons Valleisig familie te wees.  Ons behoort saam aan die etenstafel die vreugde van God uit te leef.  Al sou ons mekaar dalk nie kies nie, in Jesus is ons familie en kan ons om die etenstafel ons verbintenis aan Hom en aan mekaar vier en versterk.

Jesus en die Valleisig familie nooi jou… Kos is op die tafel.

Benja Ferreira

084 873 6736

benjaf1102@gmail.com

 

 

Pitkos vir 24 Januarie 2019 geskryf deur Annemarie van der Walt

 

WELKOM TUIS

SkrifgedeeltesGen. 18:1-18, Matt 25:35-40.

In my loopbaan moes ek dikwels reis vir werkverpligtinge, Kaapstad, Bloemfontein, Kimberley Oudtshoorn, Saldanha … selfs oorsee ‘n paar keer… Den Haag, Lille, Keulen, Orlando, London, maar die beste aankoms was om weer by my hek in te draai en my voordeur oop te sluit.  Ek was tuis!  Dit het beteken my eie stort, bed, stoel en die Bybel wat ek tuis lees, nie die kleingedrukte reis-weergawe nie.  Wat ‘n voorreg.

Een ding wat my opgeval het tydens die reise is dat wanneer ek die geleentheid gehad het om ‘n erediens by te woon of kerk in daardie ver plekke te besoek, God se teenwoordigheid aanvoelbaar was in baie, asook die vriendelikheid waarmee Sy dienaars daar vreemdelinge soos ek verwelkom het.  Ja God, die groot gasheer, leer Sy volgelinge om ook gasvry te wees.  Almal is altyd welkom in Sy huis.  By Hom is jy tuis ongeag waar in die wêreld – daardie gevoel en wete, hier hoort jy, hier is jy geborge, veilig en versorg.  Ken jy hierdie gevoel?

Omdat jy welkom en tuis by die Here is, is dit belangrik om gasvry teenoor ander te wees, bekend of onbekend, omdat dit dalk God self kan wees wat jou pad kruis, soos Jesus verduidelik het in Matteus 25.  Jesus leer ons dat wanneer ons die geringstes ontvang dit so goed is asof ons dit aan Hom doen.

Aanvaar jy God se gasvryheid?  Welkom tuis!

Leef jy Sy gasvryheid?

 

Gebed:   Dankie Here vir U gasvryheid.  Dankie dat ek altyd by U tuis is.  Leer my ook die vaardigheid van gasvryheid.

Annemarie van der Walt
annemarie.viljoen.vdwalt@gmail.com

0825631837

 

 

Pitkos vir 17 Januarie 2019 geskryf deur Barend Taute

 

 

 

Almal sal weet dat julle dissipels van My is

Johannes 12 – 15

Dis die aand voor Paasfees. Die spanning bou op in Jerusalem. Die Fariseërs wil Jesus veroordeel.

Jesus is diep ontsteld en bewus dat die “uur” van sy lyding en glorie naderkom. Hy weet ook dit is hoekom die Vader wat Hom liefhet, Hom gestuur het. Jesus het sy eie mense tot die uiterste toe lief, en Hy gaan sy lewe vir hulle vryspraak aflê.

Aan tafel, saam met die dissipels, weet Jesus ook dat Judas Iskariot hom gaan verraai en dat Petrus hom gaan verloën, maar Hy staan steeds op om al sy dissipels se voete te was en af te droog – die nederige taak van ‘n dienskneg. Hulle sal eers later die betekenis verstaan – dat hulle Sy voorbeeld moet volg deur mekaar te dien.

Nadat Judas die vertrek verlaat het gee Jesus laaste troos en opdragte aan sy dissipels voordat Hy hulle gaan verlaat:

Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê” dan “sal almal weet dat julle dissipels van My is.”

Gehoorsaamheid, nederigheid en diens – dis hoe Jesus sy liefde demonstreer en sy lewensdoel bereik, en dis ook hoe ons as vrygespreektes uitgeken behoort te word.

Wanneer iemand eer nastreef, kan ons onbaatsugtige diens demonstreer.

Wanneer die samelewing haat of veroordeel, kan ons liefhê.

Wanneer iemand oortree, kan ons vergewe.

Wanneer iemand swaarkry, kan ons saamspan en uithelp.

Wanneer iemand verlore is, kan ons vryspraak in Christus verkondig.

Dit wys ons liefde vir mekaar en die wêreld, en só sal almal weet Wie se dissipels ons is.

Barend Taute

Barendjet@gmail.com