Pitkos geskryf deur Benja Ferreira

Heerlike Lente

 

Dis heerlike Lente, die winter is verby.

Lente is ʼn wonderlike tyd van die jaar.  Temperature word warmer sodat ons weer meer tyd in die buitelug kan spandeer.  Warmer temperature gaan ook gepaard met nuwe lewe in die natuur.  Bome kry nuwe groen blare en begin bot.  Plante blom.  Trekvoëls kom terug uit die Noordelike-halfrond en ons sien en hoor hulle vir die eerste keer weer.  Hopelik een van die dae gaan daar ook reën kom wat die gras mooi groen laat groei.

Die Lente met die nuwe lewe rondom ons help ons ook om weer nuut na te dink oor ons geestelike lewe.  Om bietjie skoon te maak en ʼn bestekopname te doen.  Is daar groei in my geestelike lewe?  Dra ek vrug wat getuig van die nuwe lewe wat daar binne in my is?  Is ek ʼn draer van Jesus se goeie nuus deur die nuwe lewe wat uit my straal?

Hierdie kwartaal het ons stilgestaan by hierdie temas deur die reeks: Vertel, dra die goeie nuus, deur die Lente lofsangdiens en die kort reeks oor lente wat daarna gevolg het.  Mag dit ons weer opnuut inspireer om opnuut te leef.  Mag die nuwe lewe in ons uitstraal na ander sodat hulle ook die goeie nuus kan sien en hoor.

Geniet die Lente met die nuwe lewe wat dit bring.

Benja Ferreira

benjaf1102@gmail.com

Pitkos geskryf deur Gillie du Toit

Vertel 5: Vier die Goeie Nuus

Luk 14: 24;Want ek sê vir julle dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie”.

Die genooides.
Dit is die gebruik dat ‘n Kerk se deure nie toegemaak sal word tydens dienste, dit is eredienste, huweliksbevestigings of begrafnisse, nie. Dit moet die indruk skep dat die Kerk se deure altyd oop is en dat almal altyd welkom is in die Huis van Aanbidding.
Met huweliksbevestigings kry mens die gevoel dat net genooides welkom is by hierdie seremonie, dit is nie die geval nie, almal is welkom om getuie te wees van die bevestiging. Dit is wel waar dat nie almal welkom is by die feestelikheid na die seremonie nie.

Die ongenooides.
Hier maak die Here ‘n verskil soos geskrywe in Luk 14:23; “Toe sê die heer vir die dienskneg: Gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word”. God nooi almal na Sy Huis, ongeag die geleentheid en om in Sy Huis te wees is ‘n fees.
As mense (gemeente) wat na dié fees genooi is kan ons leef met vreugde en ook ander nooi om saam met ons fees te vier.
Ons kan ook dus soos daar in Engels gesê word sê, “let the games begin”, laat die fees in ons Gemeente begin.

Gebed
Here, dankie dat almal van ons na U fees genooi is. Amen.

Geskryf deur Gillie du Toit
gilliedt2603@gmail.com
082 333 8468

Pitkos geskryf deur Doret Niemandt

Een van die mooi oomblikke in God se ontmoeting met Gideon in die parskuip, is in die wyse waarop God se engel hom groet. Hy noem hom “dapper man”. Gideon antwoord dan verbaas terug: “Ekskuus meneer?” Die Here sien ons soos ons eintlik is en nie soos ons vrese ons oor ons laat voel nie. God sien die ware karakter van die wegkruipende Gideon. Dalk is dit wat God soms so vreesaanjaend maak, Hy daag ons uit om onsself te wees, soos Hy ons ken. Dit opsigself verg ’n dapper hart.

Vir ons wat in Suid-Afrika woon is daar ’n lang lys van redes hoekom ons in ons parskuipe moet bly. Hierdie redes deel ons al te graag met vriende en familie. Die koerante en nuus help ons ook nie. Jy kan enige dag van die week ’n nuus-webblad oopmaak of deur die koerant blaai en jou lysie se logika sal bevestig word. Vir die van ons wat dit kan bekostig, word ons huise en ons kerke met gevorderde alarms en afskuwelike heinings beveilig. Ons parskuipe het in forte verander. Die groter hartseer is dat baie mense se harte teen hierdie tyd al soos hul huise lyk.

Dit is nie net in Suid-Afrika waar die mure om die harte van mense hoër gebou word nie. Regoor die planeet is gemeenskappe besig om laer te trek.Vreemdelinge word met agterdog bejeën. Grense word getrek. Tot hiertoe en nie verder nie, eggo die sogenaamde behoudendes. Mense is opsoek na identiteit in ’n globaliserende wêreld. Die vrees van die “onbekende ander” maak dat mense na binne keer en hulle heil in begrensing soek.

Wat die wêreld egter nodig het, is nie nog mure, wette en wapens nie. Nee, ons smag na dapper mense (en kerke) wat dit waag om die beweging van liefde agterna te sit.

As dit jou bang maak, is jy in goeie geselskap.

Wees dapper – leef die Goeie Nuus.

Geskryf deur Ds.Doret Niemandt  0712040584 / doret@valleisig.org.za (Aangepas uit die werk van ds Fourie Rossouw)

Pitkos geskryf deur Willus Knipe

ELKEEN VAN JULLE IS SÓ UITSONDERLIK!
Lees: Romeine 16:1 – 2

Job se merkwaardige verhaal – dié woorde tref my telkens:

“Sy gelyke kry jy nie op aarde nie:
Hy is vroom en opreg, hy dien My en vermy die kwaad.”

Job word uitgesonder! Hy ontvang ‘n getuigskrif! Hy word aanbeveel! Dis die Here wat dit sê én doen! Destyds was dit hoofsaaklik mans wat uitgesonder is, wat getuigskrifte ontvang het, wat aanbeveel word!

In ons teks gebeur dit weer: Iemand word uitgesonder, ontvang ‘n getuigskrif, word aanbeveel – deur die Here! Febe! Nogal ‘n vrou! ‘n Merkwaardige vrou!

Van Febe word vertel:
Haar naam beteken:Die stralende een!
Sý word aangespreek as: Óns suster!
Sý word uitgesonder as: Lidmaat van die gemeente Kenchreë!
Sý word gehuldig as: Dienaar in dié gemeente … vir báíé tot stéún!
Sý ontvang voorspraak: Ontvang én help haar soos dit gelowiges betáám!
Sý het geskiedenis gemaak: Die Romeinebrief na Róme geneem!

Febe help my aan elke merkwaardige vrou in ons midde dink!

Elke dame en dogter van ons gemeente – elkeen is só uitsonderlik!
Dienaars wat op vele terreine betrokke is – julle merkwaardige bydrae!
Ons ken julle by die naam – ons susters in die Here Jesus Christus!
Ons bid vir julle wat kán-tóór – Heléne en Johwilna en Lizette!
Ons respekteer julle op die kansel – Doret en Janet … en Olga!

Liewe Susters – ons dank God vir julle!
Ons eer Hom, want Hý het julle juis aan óns toevertrou!
Dankie dat julle óns herinner aan: GELOOF, HOOP en LIEFDE!

Geskryf deur Dr. Willus Knipe
082 447 1297 / willus.knipe@gmail.com

 

Pitkos geskryf deur Michiel van der Merwe

LENTETYD: Blom waar jy geplant is!

“Dis heerlike lente, die winter is verby!” het ons altyd gesing.

Ongelukkig gaan die winter vir sommige mense nie verby nie. Jy is dalk in ‘n moeilike en uitdagende fase van jou lewe. Die vrolikheid van lente wil net nie deel van jou lewe word nie. Lente-tyd is ongelukkig ook ‘n tyd wanneer meer mense ‘n einde aan hul lewe wil maak.

Selfs gelowiges mag dit moeilik vind om met ‘n lente-lus op te staan. God wil deur middel van die natuur vir ons nuwe hoop gee. Martin Luther het gesê: “Our Lord has written the promise of resurrection, not in books alone, but in every leaf in spring-time”.

Psalm 104 verwoord dit besonders wanneer die psalmdigter die psalm begin en eindig met die woorde “Ek wil die Here loof!” Die psalm word dan gevul met baie voorbeelde vanuit die natuur, hoe God vir ons sorg met die wens, “Mag die werk van die Here vir Hom vreugde verskaf.  … Ek wil die lof van God besing so lank ek daar is” (vers 31, 33).

Hoe is dit moontlik? Die antwoord lê daarin hoe ons na onsself kyk.

  • Of ek mag my self sien as iemand wie begrawe is – toegegooi met al die swaar van die lewe;
  • Of ek mag my self sien as iemand wie geplant is – gereed om te ontkiem en te blom (om daardeur vir ander moed te gee!).

Mag die genade van die Here ons in staat stel om saam met die lente in die natuur te “…  live as if it is spring, whatever the forecast.”  Blom daar waar jy geplant is – God is ook daar!

Geskryf deur Michiel van der

082 462 3529

Pitkos vir 25 Julie geskryf deur Janet Cruywagen

Wanneer laas het jy die verhaal van Simson gelees? (Rigters 13-16)

Ons ken hom as die sterk man, die een wat die leeu doodgemaak het, die een wat 300 jakkalse se sterte aan mekaar  vasgebind het met fakkels aan die brand.

Die een wat ’n 1000 Filistyne doodgemaak het met ’n donkie se kakebeen, die een wat stadspoorte uitruk en dra tot op berge. ’n Sterk man en op die ou end die leier van die Israeliete.

Ons ken Simson ook as ’n man wat sy lewensgeheim uitlap aan ’n mooi vrou en al sy krag verloor. ’n Man wat op die ou end sterf en in die proses meer Filistyne laat sterf as ooit tevore. Dit wil soos ’n tragiese verhaal lyk, maar wanneer ons teruggaan na die begin van die verhaal, na vóór die geboorte van Simson, sien ons iets baie spesiaal.

Ons sien hoe God ’n besonderse pad met Manoag en sy vrou stap – alledaagse, gewone mense. Eendag verskyn ’n Engel van die Here aan Manoag se kinderlose vrou en kondig aan dat sy swanger sal wees met ’n seun. Die Engel gee vir haar spefisieke opdragte oor hoe sy moet leef en hoe die kind moet leef – toegewyd aan God.

Rigters vertel vir ons dat dit op die ou end nie oor Simson gaan wat sterk was nie, maar dat God sy bron van krag was. In Rigters 13 vers 24 en 25 staan daar letterlik dat God sy treë bepaal het – van dag een af. Hierdie gedagte word die goue draad reg deur die verhaal, van die dag wat daar aan gekondig is dat hy gebore sou word, tot die dag wat hy gesterf het. God het hom gebruik – al het Simson ’n paar keer diep gefaal.

Hierdie verhaal wys vir ons hoe God randfigure gebruik om sy werk te doen – selfs mense met karakterfoute, mense wat ons dalk maklik sou brandmerk as swak, minderwaardig en met groot foute. God gebruik Moses, Simson, Josef, Dawid, Paulus…almal met een of ander uitdaging of tekortkoming. Dit beteken dat daar ook plek is vir jou en my in hierdie lys. God wil jou gebruik ter wille van Sy Koninkryk. Om vir ’n stukkende wêreld te wys wie Hy is.

Die uitnodiging is daar. Hoe reageer ons hier op?

Janet Cruywagen

janetcruywagen@gmail.com

Pitkos vir 18 Julie geskryf deur Barend Taute

 

Vertel: dra die goeie nuus

Paulus vertel van sy Paradigmaskuif

2 Kor 5:11 – 21

Paradigmaskuif – wanneer die gewone manier van dink of doen vervang word met ‘n nuwe manier.

Het ‘n nuwe insig al ooit die koers van jou lewe verander?

Paulus se bekering, toe hy Jesus ontmoet het op die pad na Damaskus (Hand 9), was die begin van sy groot paradigmaskuif.  Hy het gedink dat hy God se werk op aarde doen deur Christene te vervolg – en toe word hy een van die grootste boodskappers van Christus se versoening. Onder andere het hy die gemeente in Korinte begin.

In Paulus se tweede brief aan die Korintiërs, terwyl hy op reis was, verdedig hy sy werk en gesag as apostel aan die gelowiges deur hulle daarop te wys dat sy innerlik godsdiens “vir God” is en sy uiterlike dryfveer “vir julle” is.

Hierdie lewensuitkyk is gebaseer op die fundamentele insig (paradigmaskuif) dat Christus se sterwe nie net vir ons sondes was nie, maar ook in ons plek. Deur Sy toedoen alleen word ons saak met God reg en dit bring nie net versoening nie, dit verander hoe ons leef en dink – dit maak ons nuwe mense met ‘n nuwe lewensdoel, gedring deur Christus se liefde vir ons.

So word ons wat liefde ontvang het, voorbeelde van God se liefde en gestuurdes met Sy boodskap:  “Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het!”

Daar waar ons lewe – in welke beroep of situasie ook al – laat ons dan lewende ambassadeurs wees vir Christus ter wille van die wat nog moet hoor en sien.

Barend Taute

barendjet@gmail.com

Pitkos vir 11 Julie geskryf deur Benja Ferreira

Dra die Goeie Nuus

God is aan die beweeg. God beweeg met Sy liefde na alle mense. God nooi mense uit om deel te word van hierdie beweging. So word ons deel van God se sturende fontein van liefde.
David Bosch beskryf met hierdie woorde hoe God die kerk gebruik as instrument van Sy sending na die wêreld. Die Goeie Nuus, die beste nuus is dat God liefde is. Soveel liefde dat Hy dit nie net vir Homself kan hou nie maar mense insluit daarby. God wil graag geken word. Hy wil mense insluit en hulle omvou in Sy liefde maak nie saak wie ek is nie.
Baie van ons kan getuig dat ons reeds deel in God se liefde, dat ons reeds hierdie Goeie Nuus gehoor het. Dit is sulke goeie nuus dat ons dit nie vir onsself kan hou nie. Ons behoort dit te deel met ander. Miskien weet jy dit ook maar jy weet nie lekker hoe nie.
Hierdie kwartaal gaan ons saam reis deur die reeks: Vertel. Deur hierdie reeks gaan ons fokus op hoe om die Goeie Nuus verder te dra deur te getuig van God se liefde. Ons gaan dit doen in eredienste, kleingroepe en deur dagritmes vir elke dag. Ons wil jou uitnooi om saam te reis. Neem deel en ontdek eerstens opnuut wat God se Goeie Nuus vir jou beteken. Ontdek ook verder hoe jy hierdie Goeie Nuus kan vertel.
Mag God deur hierdie reeks ons help om deel van Sy sturende fontein van liefde te wees.
Benja Ferreira
benjaf1102@gmail.com
(Die boekie Vertel: Dra die Goeie Nuus is by die kantoor @ R40 beskikbaar)

Pitkos geskryf deur Dewald Niemandt

LEWE DEUR DIE GEES

Asem in…. asem uit….
Het jy al ooit nagedink oor jou asemhaling?
Asem in… asem uit…
Het jy al ooit gewonder oor jou ‘lewensasem’ uit ‘n geestelike perspektief?
 Asem in… asem uit…
Die woord vir asem in Hebreeus lyk so:
רוּחַ
Dit klink so:
roo’-akh

En word vertaal met:  asem, wind, gees

Jou asem, word in die Bybel verbind aan God se gees deur dieselfde woord!
Gen 1:2 “…die Gees van God het oor die waters gesweef.” Is dieselfde woord as Gen 2:7 “Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens ‘n lewende wese geword het.”
In Joh. 20:22 word God se Gees deur Jesus se asem oor die Apostels uitgeblaas en in Handelinge 2 kom die Gees neer op die dissipels saam met ‘n storm wind.

Asem in… asem uit…
Ons word geskape uit stof maar gevul met God se gees, met lewensasem.
Psalm 104 sê  “Maar as U U terugtrek, is dit klaar met hulle, as U hulle asem wegneem, is hulle dood en word hulle weer stof.”
God gee die lewensasem waar sonder ons net stof is.  God gee Sy gees wat lewe gee, aan Sy apostels, aan sy Kerk, aan Sy skepping.

Asem in… asem uit
Daar is hierdie vreemde paradoks in die hartjie van menswees.  Ons liggame is broos en verganklik.  Ons is soos kleipotte wat maklik breek.  Maar binne ons is daar ‘n skat – die lewensasem wat God vir ons gee.
As ‘n babatjie nuut in die wêreld kom, moet hy/sy eers ‘n diep teug asem intrek en begin huil om deel te kan wees van God se skepping.   As iemand sterf moet hul, hul laaste asem uitblaas om so hierdie wêreld agter te laat.
God se asem verbind ons aan Sy skepping.

Asem in… asem uit…
Mag jy vandag baie bewus wees van die lewensasem wat jy intrek
Mag jy besef dat dit God se asem is
Mag jy ontdek dat daar ‘n verbintenis tussen jou en die Groot Skepper is

Asem in… asem uit…

Dewald Niemandt

niemandtad@gmail.com

 

Pitkos geskryf deur Michiel van der Merwe

My beker loop oor

Die vrou bekla haar lot oor die onregverdigheid van die lewe – met alles wat al in haar lewe verkeerd geloop het. Haar berader sit aandagtig en luister. Later neem hy die teepot en begin skink tee in sy koppie totdat dit oorloop, in die piering in en op die tafel. Die vrou roep met onsteltenis uit: “Hou op, jy mors!” Die berader antwoord stilweg: “Dis jou lewe – dit loop oor van jouself … “

“Die bruikbaarheid van ‘n koppie lê in die leeg-wees daarvan”.

Sommige mense se lewens is ook oorlopens toe vol van klomp wêreldse dinge wat hul verhinder om die vreugde van die lewe te kan ervaar. Dink aan die verhaal van die vrou  wie by die put gaan water haal het (Joh. 4). Haar lewe was vol van verskeie slegte en hartseer gebeure.

Jesus leer haar die belangrike onderskeid om haar lewe eerder te vul met die genade, vergifnis en liefde van Jesus – dié water wat maak dat ‘n mens nooit weer sal dors word nie! “Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry; maar wie van die water gedrink het wat Ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie.” (Joh 4:13 – 14).

Die uitdaging is om myself leeg te maak van myself sodat dit gevul kan word met die liefde van Jesus – dat ons lewens eerder van Sy genade sal oorloop! Die graf van Jesus is leeg sodat Hy jou en my kan vul met ‘n lewe van oorwinning.

Mag ons bekers oorloop van Jesus ! (en nie van onsself nie). “To be aware of your emptiness, is to be aware that you were made to be filled – with Jesus”.

 

Michiel van der Merwe

082 462 3529

mvdm360@gmail.com