Pitkos vir 11 Julie geskryf deur Benja Ferreira

Dra die Goeie Nuus

God is aan die beweeg. God beweeg met Sy liefde na alle mense. God nooi mense uit om deel te word van hierdie beweging. So word ons deel van God se sturende fontein van liefde.
David Bosch beskryf met hierdie woorde hoe God die kerk gebruik as instrument van Sy sending na die wêreld. Die Goeie Nuus, die beste nuus is dat God liefde is. Soveel liefde dat Hy dit nie net vir Homself kan hou nie maar mense insluit daarby. God wil graag geken word. Hy wil mense insluit en hulle omvou in Sy liefde maak nie saak wie ek is nie.
Baie van ons kan getuig dat ons reeds deel in God se liefde, dat ons reeds hierdie Goeie Nuus gehoor het. Dit is sulke goeie nuus dat ons dit nie vir onsself kan hou nie. Ons behoort dit te deel met ander. Miskien weet jy dit ook maar jy weet nie lekker hoe nie.
Hierdie kwartaal gaan ons saam reis deur die reeks: Vertel. Deur hierdie reeks gaan ons fokus op hoe om die Goeie Nuus verder te dra deur te getuig van God se liefde. Ons gaan dit doen in eredienste, kleingroepe en deur dagritmes vir elke dag. Ons wil jou uitnooi om saam te reis. Neem deel en ontdek eerstens opnuut wat God se Goeie Nuus vir jou beteken. Ontdek ook verder hoe jy hierdie Goeie Nuus kan vertel.
Mag God deur hierdie reeks ons help om deel van Sy sturende fontein van liefde te wees.
Benja Ferreira
benjaf1102@gmail.com
(Die boekie Vertel: Dra die Goeie Nuus is by die kantoor @ R40 beskikbaar)

Pitkos geskryf deur Dewald Niemandt

LEWE DEUR DIE GEES

Asem in…. asem uit….
Het jy al ooit nagedink oor jou asemhaling?
Asem in… asem uit…
Het jy al ooit gewonder oor jou ‘lewensasem’ uit ‘n geestelike perspektief?
 Asem in… asem uit…
Die woord vir asem in Hebreeus lyk so:
רוּחַ
Dit klink so:
roo’-akh

En word vertaal met:  asem, wind, gees

Jou asem, word in die Bybel verbind aan God se gees deur dieselfde woord!
Gen 1:2 “…die Gees van God het oor die waters gesweef.” Is dieselfde woord as Gen 2:7 “Die Here God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens ‘n lewende wese geword het.”
In Joh. 20:22 word God se Gees deur Jesus se asem oor die Apostels uitgeblaas en in Handelinge 2 kom die Gees neer op die dissipels saam met ‘n storm wind.

Asem in… asem uit…
Ons word geskape uit stof maar gevul met God se gees, met lewensasem.
Psalm 104 sê  “Maar as U U terugtrek, is dit klaar met hulle, as U hulle asem wegneem, is hulle dood en word hulle weer stof.”
God gee die lewensasem waar sonder ons net stof is.  God gee Sy gees wat lewe gee, aan Sy apostels, aan sy Kerk, aan Sy skepping.

Asem in… asem uit
Daar is hierdie vreemde paradoks in die hartjie van menswees.  Ons liggame is broos en verganklik.  Ons is soos kleipotte wat maklik breek.  Maar binne ons is daar ‘n skat – die lewensasem wat God vir ons gee.
As ‘n babatjie nuut in die wêreld kom, moet hy/sy eers ‘n diep teug asem intrek en begin huil om deel te kan wees van God se skepping.   As iemand sterf moet hul, hul laaste asem uitblaas om so hierdie wêreld agter te laat.
God se asem verbind ons aan Sy skepping.

Asem in… asem uit…
Mag jy vandag baie bewus wees van die lewensasem wat jy intrek
Mag jy besef dat dit God se asem is
Mag jy ontdek dat daar ‘n verbintenis tussen jou en die Groot Skepper is

Asem in… asem uit…

Dewald Niemandt

niemandtad@gmail.com

 

Pitkos geskryf deur Michiel van der Merwe

My beker loop oor

Die vrou bekla haar lot oor die onregverdigheid van die lewe – met alles wat al in haar lewe verkeerd geloop het. Haar berader sit aandagtig en luister. Later neem hy die teepot en begin skink tee in sy koppie totdat dit oorloop, in die piering in en op die tafel. Die vrou roep met onsteltenis uit: “Hou op, jy mors!” Die berader antwoord stilweg: “Dis jou lewe – dit loop oor van jouself … “

“Die bruikbaarheid van ‘n koppie lê in die leeg-wees daarvan”.

Sommige mense se lewens is ook oorlopens toe vol van klomp wêreldse dinge wat hul verhinder om die vreugde van die lewe te kan ervaar. Dink aan die verhaal van die vrou  wie by die put gaan water haal het (Joh. 4). Haar lewe was vol van verskeie slegte en hartseer gebeure.

Jesus leer haar die belangrike onderskeid om haar lewe eerder te vul met die genade, vergifnis en liefde van Jesus – dié water wat maak dat ‘n mens nooit weer sal dors word nie! “Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry; maar wie van die water gedrink het wat Ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie.” (Joh 4:13 – 14).

Die uitdaging is om myself leeg te maak van myself sodat dit gevul kan word met die liefde van Jesus – dat ons lewens eerder van Sy genade sal oorloop! Die graf van Jesus is leeg sodat Hy jou en my kan vul met ‘n lewe van oorwinning.

Mag ons bekers oorloop van Jesus ! (en nie van onsself nie). “To be aware of your emptiness, is to be aware that you were made to be filled – with Jesus”.

 

Michiel van der Merwe

082 462 3529

mvdm360@gmail.com

Pitkos geskryf deur Benja Ferreira

DIE GRAF IS LEEG
Ons het hierdie naweek Paasnaweek gevier, die hoogtepunt op die Christelike kalender. In hierdie Paastyd word ons herinner en herinner ons mekaar: Jesus het opgestaan! Ja, Hy het waarlik opgestaan! Wat is die impak op ons lewens?

In Johannes 20 lees ons van verskillende verskynings van Jesus na Sy opstanding. By geleentheid verskyn Jesus aan die dissipels terwyl Tomas nie teenwoordig is nie. Tomas glo nie die dissipels wanneer hulle vertel dat hulle Jesus gesien het nie. Hy weier om te glo as hy nie sy vinger in die merke van die spykers en sy hand in die merk aan Jesus se sy steek nie.

Johannes 20:26-29 beskryf hoe Jesus aan Tomas verskyn en dat Tomas vir Jesus sê: “My Here en my God.” Hierdie ontmoeting met die opgestane Jesus verander Tomas se lewe radikaal. Die res van sy lewe wy hy daaraan om mense van Jesus te vertel. Die een wat lewe, die een wie se graf leeg is. Uiteindelik sterf Tomas in Indië as martelaar vir sy geloof. Omdat die graf leeg is en Jesus opgestaan het is ‘ongelowige’ Tomas selfs bereid om sy lewe te gee. Hy is so toegewyd dat om Jesus te volg die belangrikste prioriteit van sy lewe is.

Mag ons in hierdie Paastyd opnuut besef dat Jesus waarlik opgestaan het, die graf is leeg. Mag dit ons soos Tomas inspireer om toegewyde volgelinge van Jesus te wees. Mense wie se hoogste prioriteit is om in Jesus se voetspore te stap.
Benja Ferreira
benjaf1102@gmail.com

Pitkos geskryf deur Annemarie van der Walt

Opstanding

Jesus: “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook; en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit?” GLO JY DIT?
Die opstanding is ‘n saak van geloof. Die opstanding van Jesus kan nie biologies bewys word nie, sy dood wel. Maar ons het ‘n sekere kennis (vaste wete) dat Hy waarlik opgestaan het en lewe deur die oorvertellinge van hulle wat Jesus gesien het, deur die boekstawing van die gebeure deur die dissipels en ander ooggetuies, asook argeologiese opnames. Verder het ons die vaste vertroue dat elkeen van ons die ewige lewe erf deur Jesus se verlossingsdaad. Indien jy dus glo in Jesus se opstanding, weet jy waarheen jy op pad is en kan jy daarvolgens as verloste leef.
Jesus se opstanding is die belangrikste gebeurtenis in die Christen geskiedenis. Dit is die kroning van Sy lewe op aarde. As die sondelose het Hy die aarde bewandel en Sy boodskap van verlossing en lewe verkondig. Hy is skuldig bevind ter wille van die mens se sondes, is daarvoor gekruisig, het gesterf, maar het opgestaan uit die dood. Hy het oorwin! Terwille van ons! Daarom kan ons met diepe dankbaarheid sy lydenstog tot die kruisiging bedink en met oorgawe jubel op Opstanding Sondag.
Gebed: Dankie Jesus vir U ondeurgrondelike liefde en die oorwinning wat U vir ons bereik het na onmenslike lyding. Dankie dat ek deur U opstanding uit die dood ook ewig mag lewe.
Skrifgedeeltes: Johannes 11:17-32.
Annemarie van der Walt
annemarie.viljoen.vdwalt@gmail.com
0825631837

Pitkos geskryf deur Barend Taute

Wie in My bly, dra baie vrugte
Lees: Johannes 15:1-8

Jesus praat met sy dissipels, en so ook met ons, in ‘n taal wat ons kan verstaan.
Die beeld is van Jesus as die ware wingerdstok, sy Vader die boer, en ons as die lote. Lote wat nie vrugte dra nie, word afgesny, en lote wat vrug dra (hulle doel bereik) word reg gesnoei sodat hulle nog meer vrugte kan dra.

Vir lote wat wel aan die wingerdstok bly, is daar ‘n baie sterk versekering:
“vra dan net wat julle wil, en julle sal dit kry.”
Beteken dit as ons Jesus aanneem, dat Hy nou alles wat ons begeer vir ons gaan gee?

Die antwoord lê in wat presies ons begeer.

Lote kan net vrugte dra wat by die wingerdstok pas. Dit verwys na werke wat die Vader verheerlik en nie onsself nie. Voordat ons dan vra wat ons wil, moet ons wil eers in lyn kom met Jesus se wil. M.a.w. ons moet in Jesus bly en Sy woorde in ons – ‘n proses wat soms deur die Vader reg gesnoei sal moet word.

Ons wat Jesus aangeneem het, wat reeds sy lewegewende bloed in ons are het – laat ons, ons dan toelê daarop om Sy woorde te hoor en te verstaan in die Bybel, wanneer ons stil word saam met Hom, en saam met medegelowiges.

Dan kom ons wil in lyn met Jesus s’n, en kry ons lewens betekenis want ons dra baie vrugte – by die werk, op vakansie, in ons gemeenskap, en in die kerk.
Barend Taute
barendjet@gmail.com

Pitkos geskryf deur Michiel van der Merwe

DIE BOODSKAP IS OP JOU “FACEBOOK”-MUUR GEPLAAS!

(OF IS DIT NOU OP DIE “WHATSAPP”-GROEPIE).

Dis deesdae maklik om jou mening op sosiale media te lig – dit kan egter net so riskant wees! Jare gelede het ons gesê “die skrif is aan die muur” – so seker was ons van die (dikwels negatiewe) uiteinde van ‘n bepaalde saak.

Sosiale media maak dit vandag baie meer oop – ons het geen idee wie ons stelling/foto gaan lees en/of sien nie. Nog minder om te weet hoe wyd dit versprei kan word nie. Ons praat nie eens van die interpretasies wat daaraan geheg kan word nie!

Slotsom:

Ons het nie werklik beheer oor hoe ons oortuigde skrif-is-aan-die-muur stellinge geïnterpreteer gaan word nie. Ons het wel beheer oor WAT ons gaan plaas.

As gelowiges laat ons toe dat die Bybel, onder leiding van die Heilige Gees, ons lei om positiewe boodskappe van genade en liefde te versprei: “Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek” (II Tim 3:16)

Ons meet die waarde van ons plasing wanneer ons daarin slaag “sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk” (II Tim 3:17).

Die uitdaging is om God se genade en liefde as jou skrif-aan-die-muur stelling te maak. Dit vind plaas wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees volkome beheer.

Wie weet: Dalk is jou plasing die enigste Bybel wat baie gaan lees … Mag hul oortuig word van God se genade en liefde, juis in hierdie tyd waarin ons leef!

 

Michiel van der Merwe

082 462 3529

mvdm360@gmail.com

 

 

 

 

Pitkos vir 31 Januarie 2019 geskryf deur Benja Ferreira

Kos is op die tafel

Wat is jou gunsteling herinnering van ʼn etenstafel?  Ek wil dit waag om te raai dat die meeste goeie herinneringe van etenstafels nie gaan oor die kos nie maar oor die geselskap, die vreugde en die stories wat daar gedeel was.

In Handelinge 2:43-47 lees ons van die eerste gemeente.  Onder andere staan daar van hulle die volgende in vers 46:  Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet.

Om saam te eet was vir die eerste gemeente geweldig belangrik.  Ons sien ook hier dat dit nie die kos was wat belangrik was nie maar die geselskap.  Al was die ete eenvoudig is dit met blydskap geëet.  Hierdie gemeente het die vreugde van God ervaar in hulle saamwees met mekaar rondom die etenstafel.  In Christus was hulle aan mekaar verbind, het hulle familie geword.  As familie het hulle gereeld saam geëet.  By die tafel is hulle verbintenis aan mekaar en aan Jesus bevestig en versterk.

As gelowiges word ons in Jesus aan mekaar verbind, word ons familie.  Jy kan nie jou familie kies nie.  Party van ons se familie is dalk nie ons eerste keuse om ʼn tafel mee te deel nie.  Tog doen ons dit want ons is familie.  So behoort dit ook in ons Valleisig familie te wees.  Ons behoort saam aan die etenstafel die vreugde van God uit te leef.  Al sou ons mekaar dalk nie kies nie, in Jesus is ons familie en kan ons om die etenstafel ons verbintenis aan Hom en aan mekaar vier en versterk.

Jesus en die Valleisig familie nooi jou… Kos is op die tafel.

Benja Ferreira

084 873 6736

benjaf1102@gmail.com

 

 

Pitkos vir 24 Januarie 2019 geskryf deur Annemarie van der Walt

 

WELKOM TUIS

SkrifgedeeltesGen. 18:1-18, Matt 25:35-40.

In my loopbaan moes ek dikwels reis vir werkverpligtinge, Kaapstad, Bloemfontein, Kimberley Oudtshoorn, Saldanha … selfs oorsee ‘n paar keer… Den Haag, Lille, Keulen, Orlando, London, maar die beste aankoms was om weer by my hek in te draai en my voordeur oop te sluit.  Ek was tuis!  Dit het beteken my eie stort, bed, stoel en die Bybel wat ek tuis lees, nie die kleingedrukte reis-weergawe nie.  Wat ‘n voorreg.

Een ding wat my opgeval het tydens die reise is dat wanneer ek die geleentheid gehad het om ‘n erediens by te woon of kerk in daardie ver plekke te besoek, God se teenwoordigheid aanvoelbaar was in baie, asook die vriendelikheid waarmee Sy dienaars daar vreemdelinge soos ek verwelkom het.  Ja God, die groot gasheer, leer Sy volgelinge om ook gasvry te wees.  Almal is altyd welkom in Sy huis.  By Hom is jy tuis ongeag waar in die wêreld – daardie gevoel en wete, hier hoort jy, hier is jy geborge, veilig en versorg.  Ken jy hierdie gevoel?

Omdat jy welkom en tuis by die Here is, is dit belangrik om gasvry teenoor ander te wees, bekend of onbekend, omdat dit dalk God self kan wees wat jou pad kruis, soos Jesus verduidelik het in Matteus 25.  Jesus leer ons dat wanneer ons die geringstes ontvang dit so goed is asof ons dit aan Hom doen.

Aanvaar jy God se gasvryheid?  Welkom tuis!

Leef jy Sy gasvryheid?

 

Gebed:   Dankie Here vir U gasvryheid.  Dankie dat ek altyd by U tuis is.  Leer my ook die vaardigheid van gasvryheid.

Annemarie van der Walt
annemarie.viljoen.vdwalt@gmail.com

0825631837

 

 

Pitkos vir 17 Januarie 2019 geskryf deur Barend Taute

 

 

 

Almal sal weet dat julle dissipels van My is

Johannes 12 – 15

Dis die aand voor Paasfees. Die spanning bou op in Jerusalem. Die Fariseërs wil Jesus veroordeel.

Jesus is diep ontsteld en bewus dat die “uur” van sy lyding en glorie naderkom. Hy weet ook dit is hoekom die Vader wat Hom liefhet, Hom gestuur het. Jesus het sy eie mense tot die uiterste toe lief, en Hy gaan sy lewe vir hulle vryspraak aflê.

Aan tafel, saam met die dissipels, weet Jesus ook dat Judas Iskariot hom gaan verraai en dat Petrus hom gaan verloën, maar Hy staan steeds op om al sy dissipels se voete te was en af te droog – die nederige taak van ‘n dienskneg. Hulle sal eers later die betekenis verstaan – dat hulle Sy voorbeeld moet volg deur mekaar te dien.

Nadat Judas die vertrek verlaat het gee Jesus laaste troos en opdragte aan sy dissipels voordat Hy hulle gaan verlaat:

Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê” dan “sal almal weet dat julle dissipels van My is.”

Gehoorsaamheid, nederigheid en diens – dis hoe Jesus sy liefde demonstreer en sy lewensdoel bereik, en dis ook hoe ons as vrygespreektes uitgeken behoort te word.

Wanneer iemand eer nastreef, kan ons onbaatsugtige diens demonstreer.

Wanneer die samelewing haat of veroordeel, kan ons liefhê.

Wanneer iemand oortree, kan ons vergewe.

Wanneer iemand swaarkry, kan ons saamspan en uithelp.

Wanneer iemand verlore is, kan ons vryspraak in Christus verkondig.

Dit wys ons liefde vir mekaar en die wêreld, en só sal almal weet Wie se dissipels ons is.

Barend Taute

Barendjet@gmail.com