Banner5

Van Droom na Roeping

In 2014 het die gemeenteraad deur ‘n proses gegaan om te vra wat is God se droom vir Valleisig Gemeente?  Ons is oortuig daarvan dat God die droom soos in die skets hierby uiteengesit op ons hart gelê het vir die gemeente.  Die gemeenteraad is voortdurend besig om te vra hoe hierdie droom realiseer.  As deel van hierdie proses en die ontwikkeling van hoe ons daaroor dink het ons tot die oortuiging gekom dat dit nou tyd is om anders te praat oor die droom.  Ons is oortuig dat dit is waartoe God ons roep.  Van nou af gaan ons nie meer die woord droom gebruik nie maar eerder praat van God se roeping vir Valleisig.  Ons gaan ook sterker fokus op hoe ons God se roeping vir die gemeente uitleef.

Eredienstyd

EEN erediens om 09:00 – daar is net EEN erediens dwarsdeur die jaar – lang naweke en vakansies ingesluit.

Kleuters LeefKerk

Vir kinders van 3-5 jaar om 09:00 in die Kleuterlokaal

Kinders LeefKerk:  Junior Jeug

Kinders van Gr. R-7 het kleingroepies om 10h15 by Valleisig
Enige navrae: skakel vir Liandi du Plessis 072 262 8087  of Doret Niemandt 071 204 0584

Tieners LeefKerk:  Senior Jeug

Tieners van Gr. 8-11 kom bymekaar om 10h15 by Valleisig
Enige navrae: skakel vir Olga Ludwick 074 247 2797

Langnaweke en vakansies

Geen Kleuters Leefkerk, Kinders LeefKerk of  Tieners LeefKerk nie.
Erediens om 09:00

Sondagkoster:

Riaan Visser: 082 459 4293
Motorwagte:    Wikus Lubbe en Johannes Utla

Alles in en rondom die Erediens

    • Kollektebediening – Skakel die kerkkantoor as jy behulpsaam wil wees met die opneem van kollekte op ‘n Sondag
     • Inligtingstoonbank – Skakel vir Lizette as jy graag op ‘n Sondag by die inligtingstoonbank wil help.

Kollekte tydens ons Eredienste

    • Enige vrywillige lidmaat kan met die opneem van die offergawe help.
    • Indien jy Sondae voel om te help, staan op wanneer die geleentheid daar is, neem ‘n bordjie en help opneem.
     • Geen gelde hoef getel te word nie, dit word in sakke geplaas en in die kluis gegooi.

Nagmaal

Leraarspan

Janet Cruyagen

Ds. Janet Cruywagen

Adres: Terblanchestraat 882, Villieria, 0186
Sel: 082 466 1265
E-pos: janetcruywagen@gmail.com

Benja Ferreira foto

Ds. Benja Ferreira

Adres: Eiseb 536, Erasmuskloof, 0181
Tel: (012) 347-1326
Sel: 084-873-6736
Faks: (012) 991-7595
E-pos: benjaf1102@gmail.com

Ds. Doret Niemandt

Ds. Doret Niemandt

Adres: Silvermist nr 34, Libertasstraat 142, Equestraia, 0184
huis: 012 807 2458
Sel:  071 204 0584
E-pos: doretmuller@gmail.com

Dewaldt Niemandt finaal

Ds. Dewald Niemandt

Adres: Silvermist nr 34, Libertasstraat 142, Equestraia, 0184
huis: 012 807 2458
Sel: 079 499 5112
E-pos: dewald@valleisig.org.za

Personeel

Die Personeel en Kantoorbedryf van Valleisig verklaar hul bestaansdoel tot die gemeenteroeping soos volg: 

Personeel aanvaar eienaarskap van hul dagtaak
Oop vir verandering
Implementering van gemeente aksies wat in lyn is met die roeping
Ondersteuningsbron van alle kerklike aktiwiteite

Gemeenteraad

Ds. Janet Cruywagen

Ds. Janet Cruywagen

Leraar en Pastoraat
Ds. Benja Ferreira

Ds. Benja Ferreira

Leraar en Roepingsargitek
Ds. Doret Niemandt

Ds. Doret Niemandt

Leraar: Junior Jeug en ouers met jong kinders
Ds. Dewald Niemandt

Ds. Dewald Niemandt

Leraar: Senior Jeug en jong volwassenes
Benjamin Steynberg

Benjamin Steynberg

Voorsitter
Johann Vermeulen

Johann Vermeulen

Eiendomme en Finansies
Benjamin Steynberg

Benjamin Steynberg

Omgeegroepe
Liandi du Plessis

Liandi du Plessis

Junior Jeug
Jozua Joubert

Jozua Joubert

Barmhartigheid
Martha van Rooyen

Martha van Rooyen

Jong ouers
Anna-Marie Nel

Anna-Marie Nel

Seniors
Loandra Blanché

Loandra Blanché

Gasvryheid
Prof. Nelus Niemandt

Prof. Nelus Niemandt

Getuienis
Leon du Plessis

Leon du Plessis

Kerkwees vir môre
Albert Smit

Albert Smit

KomSaam
Olga Ludwick

Olga Ludwick

Senior Jeug
Pieter Pretorius

Pieter Pretorius

Diensverhoudinge