Jong gelowiges

Jong gelowiges is vir ons baie belangrik.

Matthew 19:14

Jesus self sê dat kinders die beste kans moet kry sodat hulle Hom kan volg. By Valleisig wil ons graag ouers ondersteun met hierdie groot taak om jong gelowiges groot te maak.

Junior Jeug

Valleisig se junior jeug (kleuters tot Graad 6) gebruik Jeugfokus Kategese+
Dit fokus op die vorming van kinders en jongmense deur blended learning, ’n benadering wat aanlyn onderrigmateriaal, interaktiewe geleenthede in die erediens en huisgeloof kombineer met die meer tradisionele ontmoetings en gedrukte doenboeke of gespreksgidse.
Vir elke ontmoeting is daar:
  • Agtergrondinligting oor die Bybelgedeelte en die tema van die ontmoeting.
  • Riglyne vir ’n huisgeloof-gesprek.
  • Die verloop van die ontmoeting vir die drie verskillende ouderdomsgroepe (kleuters, Graad R-2, Graad 3-6).

Senior Jeug

Sondae-oggende

09:00

Valleisig het Sondae 09:00 'n erediens
(in-persoon en aanlyn HuisKerk).

10:00 - 11:00

Kleingroepe (kategese) is Sondae direk na die erediens.

Kontak ons!

Het jy 'n vraag oor jou kind? Gesels met ons.