Ons is lief vir jou

Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê.  Johannes 13:34

Welkom Tuis

Kom na My toe, en Ek sal julle rus gee.  Matteus 11:28

Kos is op die tafel

Ek is die brood wat lewe gee.  Johannes 6:48

Lewe vir die stad

Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.  Johannes 20:21

Hoe kan jy help tydens Covid-19?

Skakel in by ons aanlyn bediening 

Het jy dalk hulp nodig?

Hierdie is 'n unieke tyd in die wêreld se geskiedenis. 'n Moeilike en ongemaklike tyd, maar veral vir die weerloses. Kliek hier om uit te vind hoe jy kan help. Maak 'n verskil!
Al ons HuisKerk en HuisGeloof videos is op ons YouTube Channel beskikbaar en ook op ons Facebook-blad.
As jou uitdagings te groot en te veel geraak het, ons wil help. Benodig jy materiële hulp, gebed of net 'n oor om te luister? Kliek hier om ons te laat weet.

Ons kom hier bymekaar.

Valleisig Gemeente

Sondae-oggende 09:00 vir 'n  erediens

Aanlyn

Skakel in vir HuisKerk op 'n Sondagoggend 09:00 en
vir HuisGeloof op weeksdae - Facebook & YouTube.
Like | Follow | Subscribe

Kontak ons

Ons wil graag van jou hoor!