Valleisig verteenwoordig die Koninkryk van God

KERKKANTOOR TEL: 012-991-1542 | kantoor@valleisig.org.za